ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Parkoviště P+R, náměstí E. Škody |

Předmětem projektu „Parkoviště P+R, náměstí E. Škody“ je stavební úprava stávající zpevněné plochy sloužící pro odstav vozidel a vytvoření nového parkoviště v režimu P+R na náměstí E. Škody s kapacitou 163 parkovacích stání, z jehož blízkosti lze pokračovat prostředky hromadné dopravy.

Více


Cyklostezky Plzeň – etapa 2022 |

Projekt „Cyklostezky Plzeň – etapa 2022“ obsahuje výstavbu dvou cyklostezek o celkové délce 1,55 km. První cyklostezka bude vybudována v úseku Křimice – Malesice, stavba se nachází podél řeky Mže v úseku mezi silničním mostem v Křimicích směrem na Malesice.

Více


Parkoviště P+R, Dobřanská-Kaplířova |

Předmětem projektu je vybudování záchytného parkoviště pro osobní automobily s možností vjezdu a parkování autobusů mezi ulicemi Kaplířova – Dobřanská na místě původního hřiště TJ Slovan včetně úprav související infrastruktury. Nejedná se o parkování autobusů hromadné dopravy. Cíl projektu: Cílem

Více


Plzeň v pohybu |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014604 Příjemce dotace: statutární město Plzeň Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. a Úřad správních agend Název projektu: Plzeň

VícePlzeň – moderní a zodpovědná |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020   Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010065   Příjemce dotace: statutární město Plzeň Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. a Úřad správních agend   Název

Více


Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007449 Příjemce dotace: statutární město Plzeň Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. Výše podpory – příspěvek Unie: 8 139

Více


Příprava strategie ITI |

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. (ÚKEP) byl pověřen svým zřizovatelem, statutárním městem Plzeň, přípravou Strategie Integrované teritoriální investice Plzeňské aglomerace na další programové období 2014 – 2020. Integrované teritoriální investice (ITI) jsou nástrojem k realizaci územních strategií

Více