ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výstavba sběrného dvora Na Bořích |

Předmětem projektu „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“ je výstavba sběrného dvora odpadů v Městském obvodě Plzeň 2 – Slovany, kde není v provozu žádný sběrný dvůr odpadů v majetku města Plzně. Jedná se o stavbu nového sběrného dvora odpadů na pozemcích ve vlastnictví

Více


GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018 |

Vzhledem k nedokončené síti páteřních cyklostezek ve městě Plzni je nedostatečně využitý potenciál cyklodopravy ve městě Plzni a okolí. Občanům města Plzně a spádových sídel, kteří využívají cyklodopravu při cestě do zaměstnání, za službami nebo do škol, se výrazně zvyšuje časová

Více


Už vím proč? – setkávání v týdnu |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z operačního programu Zaměstnanost (ITI). Realizace probíhá na území plzeňské metropolitní oblasti (Plzeň – Rokycany). Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009143. Příjemcem dotace je Blízký soused, z.s. (dále BS). Cílem je zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením

Více


Už vím jak? – výjezdní semináře |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z operačního programu Zaměstnanost (ITI), místem realizace je území plzeňské metropolitní oblasti. Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009144. Příjemce dotace: Blízký soused, z.s. (dále BS). Cílem je zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených a

Více


Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně |

  Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007449 Příjemce dotace: statutární město Plzeň Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. Výše podpory – příspěvek Unie: 8

Více


Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská |

Cílem projektu Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská je vybudovat bezpečný přestupní uzel mezi veřejnou autobusovou a městskou hromadnou dopravou. Přínosem projektu je zefektivnění organizace linek veřejné dopravy, zkvalitnění a zrychlení přestupů mezi jednotlivými druhy

Více


Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III. |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008092. Cílem je zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům

VíceZkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa II. |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006855. Cílem je zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům

Více


Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa I. |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005897. Cílem je zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům

Více


Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec |

Vzhledem k nedokončené síti páteřních cyklostezek ve městě Plzeň je nedostatečně využitý potenciál cyklodopravy ve městě Plzni a okolí. Občanům města Plzně a spádových sídel, kteří využívají cyklodopravu při cestě do zaměstnání, za službami nebo do škol, se výrazně zvyšuje časová

VícePříprava strategie ITI |

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. (ÚKEP) byl pověřen svým zřizovatelem, statutárním městem Plzeň, přípravou Strategie Integrované teritoriální investice Plzeňské aglomerace na další programové období 2014 – 2020. Integrované teritoriální investice (ITI) jsou nástrojem k realizaci územních strategií

Více