ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizacePříprava strategie ITI |

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. (ÚKEP) byl pověřen svým zřizovatelem, statutárním městem Plzeň, přípravou Strategie Integrované teritoriální investice Plzeňské aglomerace na další programové období 2014 – 2020. Integrované teritoriální investice (ITI) jsou nástrojem k realizaci územních strategií

Více