ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Volná místa

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Projektový manažer

Místo výkonu práce: Plzeň

Druh práce: samostatný odborný referent samosprávy

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Způsobilost k právním úkonům, dosažení 18 let věku, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

 • vysokoškolské vzdělání
 • organizační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost, schopnost týmové i samostatné práce,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • uživatelská  znalost programů MS OFFICE,
 • ochota dále se intenzivně vzdělávat, schopnost pracovat pod tlakem termínových milníků
 • řidičský průkaz skupiny „B“.

Výhodou zájemců je:

 • praxe ve zpracování studií proveditelnosti, analytických a strategických dokumentů,
 • praxe ve věcném a finančním řízení investičních projektů financovaných ze strukturálních fondů EU (související legislativa, administrativní postupy, zadávání veřejných zakázek, kontrolní mechanismy),
 • zkušenost s podáváním žádostí v MS2014+,
 • schopnost orientovat se v technické a projektové dokumentaci.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce, tel. nebo e-mailové spojení,
 • datum možného nástupu,
 • datum a podpis zájemce o zaměstnání.

Součástí písemné přihlášky bude:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • odpovídající platové ohodnocení – platová třída 12
 • prémie při nadstandartním plnění úkolů
 • příspěvek na stravování

 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději   do  20.10.2017 na adresu:

ÚKEP MP, p. o.

Divadelní 105/3

301 21 Plzeň

nebo na adresu:

klirM@plzen.eu