ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Vzhledem k nedokončené síti páteřních cyklostezek ve městě Plzni byl nedostatečně využitý potenciál cyklodopravy ve městě Plzni a okolí. Občanům města Plzně a spádových sídel, kteří využívají cyklodopravu při cestě do zaměstnání, za službami nebo do škol, se výrazně zvyšovala časová náročnost dojížďky. Negativním efektem je souběžné vedení automobilové a cyklodopravy, což způsobuje zvyšující se riziko nehodovosti pro uživatele.

Jeden úsek projektu GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018 je situován do prostoru mezi zástavbou v městských částech Radobyčice a Hradiště (Městský obvod Plzeň 3), druhý úsek vede podél ulice Pod Vinicemi v blízkosti Zoologické zahrady (Městský obvod Plzeň 1). Oba úseky jsou součástí systému GREENWAYS, propojující jednotlivé části města Plzně a jeho zázemí údolími řek a mají částečně návaznost na již vybudované úseky tohoto systému.

Na základě výše uvedených informací byl pro možnost dotační podpory vybrán projekt GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018, jehož cílem bylo doplnit dvěma úseky budovaný systém GREENWAYS a zkvalitnit tak podmínky pro dojezd obyvatel za pracovními možnostmi, do škol a za službami. V případě úseku ZOO zkvalitnit propojení městských obvodů a sídel na západ od Plzně směrem na Městský obvod 1 a centrum města Plzně a zvýšit tak podíl cyklodopravy na přepravním výkonu. V případě úseku Hradiště – Radobyčice zlepšit napojení okrajové části Městského obvodu 3 a dále obcí na jih od Plzně směrem na centrum města Plzně a zvýšit tak podíl cyklodopravy na přepravním výkonu.

 Z hlavních podporovaných aktivit šlo především o výstavbu nové cyklostezky, přípravu území ke stavbě a vegetační úpravy.

Projekt GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018 byl realizován v období květen – září 2018.

Obě etapy projektu GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018 májí dohromady délku 1,43 kilometrů, z toho 0,71 km je délka části Hradiště – Radobyčice a zbylých 0,72 km je v úseku ZOO Plzeň. Šířka cyklostezek je v rámci možností lokality dostačující a její asfaltový povrch pak zajišťuje pohodlnou jízdu. Cyklostezka v úseku ZOO Plzeň vede od hlavního vstupu do ZOO Plzeň směrem ke křižovatce do Radobyčic po levé straně komunikace a nového parkoviště. V úseku Hradiště – Radobyčice je cyklostezka vedena od mostu přes řeku Úslavu směrem k části Radobyčice, kde končí napojením na stávající komunikaci.

Celkové stavební náklady činily 17,8 mil. Kč, přičemž 90% z této částky bylo hrazeno z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zbylých 10% pak z rozpočtu města Plzně.

 

Celkové náklady projektu:                                      17,8 mil. Kč

Celkové způsobilé náklady projektu:                    12,4 mil. Kč

Celková dotace:                                                       11,2 mil. Kč

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu.

 

GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018