ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Vzdělávací kurzy – 5. rok udržitelnosti projektu |

V rámci posledního 5. roku udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje, reg.č. CZ.1.07/3.2.02/02.0012, proběhlo v uplynulém roce celkem 14 vzdělávacích kurzů. Ke dni 30. 8. 2018 byla ukončena 5 letá udržitelnost projektu a již v úvodu lze

Více


Vzdělávací kurzy – 4. rok udržitelnosti projektu |

V rámci 4. roku udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje, reg.č. CZ.1.07/3.2.02/02.0012, proběhlo v uplynulém roce celkem 12 vzdělávacích kurzů. Oslovení lektoři měli možnost uskutečnit jakýkoli kurz z nabízených 15 okruhů, který shledali nejvíce prospěšným pro kolegy

Více


Školení v době udržitelnosti – červen 2016 |

V rámci 3. roku doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, proběhnou v červnu 2016 další vzdělávací kurzy. Dne 15. 6. 2016 od 7:00, v budově Ekonomického úřadu MMP (EÚ MMP) proběhne školení v rámci vzdělávacích programů Ekonomie a

Více


Školení v době udržitelnosti – prosinec 2015 |

V rámci 3. roku doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012, proběhne další vzdělávací kurz. Tentokrát budou tématem Metody výzkumu se zaměřením na praxi v knihovnách Plzeňského kraje (vhodné pro ředitele a

Více


Školení v době udržitelnosti – říjen 2015 |

V rámci 3. roku doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012 proběhlo na podzim roku 2015 již dva vzdělávací kurzy. Z důvodu, že výuka byla speciálně zaměřena na pracovníky Městské policie Plzeň,

Více


Orgány DSO Povodí Berounky – aktuální složení |

Orgány svazku: Shromáždění zástupců je nejvyšším orgánem svazku. Tvoří jej starostové jednotlivých členských obcí. Shromáždění zástupců se schází k jednání minimálně 2x ročně, vždy nejpozději do 30.6. a 30.11. příslušného kalendářního roku. Členové výkonné rady: – Martin Zrzavecký – předseda

Více


Školení v době udržitelnosti dne 23.4.2015 |

V rámci doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012 proběhlo v prvním pololetí roku 2015 několik školení. Z důvodu, že výuka byla speciálně zaměřena na pracovníky Magistrátu města Plzně, účast

Více


Školení v době udržitelnosti dne 17.12.2014 |

V rámci doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012 proběhne dne 17. 12. 2014, v čase 8:00 – 17:00, na úřadě Městského obvodu Plzeň 1, Alej Svobody 60, zasedací místnost

Více


Školení v době udržitelnosti dne 19.11.2014 |

V rámci doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012 proběhne dne 19. 11. 2014, v čase 8:00 – 17:00, na úřadě Městského obvodu Plzeň 1, Alej Svobody 60, zasedací místnost

Více


Školení v době udržitelnosti dne 11.6.2014 |

V rámci doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012 proběhne dne 11. 6. 2014 v čase 8:00 – 16:00 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti – č.

Více


Školení v době udržitelnosti dne 20.5.2014 |

V rámci doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012 proběhne dne 20.5 2014 od 11:00 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti – č. dveří 326 přednáška

Více


Školení v době udržitelnosti dne 12.3.2014 |

V rámci doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012 proběhne dne 12.3. 2014, v čase 8:00 – 17:00, ve společnosti PMDP, a.s., Plzeň, oddělení Plzeňská karta, Divadelní 105/3, přednáška na téma

Více


Školení v době udržitelnosti dne 10.12.2013 |

V rámci doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012 proběhne dne 10.12. 2013, v čase 8:00 – 17:00, ve společnosti PMDP, a.s., Plzeň, oddělení Plzeňská karta, Divadelní 105/3, přednáška na téma

Více


Školení v době udržitelnosti dne 27.11.2013 |

V rámci doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012 proběhne dne 27.11 2013, v čase 8:00 – 17:00,              ve společnosti PMDP, a.s., Plzeň, Denisovo nábř. 12, přednáška na téma

Více


Závěrečný seminář – 29.8.2013 |

Dne 29. srpna 2013 proběhl závěrečný seminář k projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012. Tento projekt byl realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z globálního grantu Plzeňského kraje a

Více


Závěrečná pilotáž |

V průběhu měsíce června se uskutečnilo závěrečné pilotní ověření všech 15 nově vytvořených vzdělávacích programů. Cílem této aktivity bylo vytvořené materiály doplnit a upravit po již proběhlé výuce lektorů a zároveň před závěrečnou evaluací. Garantem a lektorem této části pilotního

Více


Výuka – 17.5.2013 |

Dne 17. 5. 2013 proběhla v prostorách Měšťanské besedy výuka třetí části předmětu Aplikační vzdělávací program. Výuka probíhala formou skupinových prezentací a navazovala na březnové výuky. Účastníci se pro účely týmové práce rozdělili do devíti skupin a zvolili si téma

Více


Výuka – 12.4.2013 |

Dne 12. 4. 2013 proběhla v prostorách Měšťanské besedy výuka druhé části předmětu Aplikační vzdělávací program. Výuka s odbornou lektorkou PhDr. Ivou Šubrtovou navazovala na říjnové setkání, kde byla účastníkům projektu zadána skupinová práce na jimi zvolené téma. Budoucí lektoři

Více


Výuka – 5. a 6.4.2013 |

Ve dnech 5.4. a 6.4. 2013 se uskutečnila v prostorech Měšťanské besedy výuka druhé části modulu Metody výzkumu a dále pak modulu Trvale udržitelný rozvoj. Odbornou garanci nad předmětem Metody výzkumu měla opět doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. Garantem předmětu

Více


Pilotáž – 22.3.2013 |

Dne 22. března 2013 se uskutečnilo poslední pilotní ověření a to předmětu Trvale udržitelný rozvoj v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu. Na úvod

Více


Výuka – 8. a 9.3.2013 |

Ve dnech 8.3. a 9.3. 2013 se uskutečnila v prostorech Měšťanské besedy výuka dvou vzdělávacích modulů a to Bankovnictví a finance a Metody výzkumu. Odbornou garanci nad předmětem Bankovnictví a finance převzali Ing. Karel Osička a Ing. Bronislav Hýbl. Garantem

Více


Pilotáž – 22.2.2013 |

Dne 22. února 2013 se uskutečnilo pilotní ověření předmětu Metody výzkumu v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu. Na úvod byli studenti seznámeni s

Více


Výuka – 1. a 2.2.2013 |

Ve dnech 1.2. a 2. 2. 2013 se uskutečnila v prostorech Měšťanské besedy výuka druhých částí dvou vzdělávacích modulů a to Řízení strategických změn a Řízení lidských zdrojů a znalostí. Odbornou garanci nad předmětem Řízení strategických změn převzal Ing. Jiří

Více


Pilotáž – 18.1.2013 |

Dne 18. ledna 2013 se uskutečnilo pilotní ověření předmětu Bankovnictví a finance v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu. Na úvod byli studenti seznámeni

Více


Výuka – 30.11. a 1.12.2012 |

Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2012 se uskutečnila v prostorech Měšťanské besedy výuka prvních částí dvou vzdělávacích modulů a to Řízení strategických změn a Řízení lidských zdrojů a znalostí. Odbornou garanci nad předmětem Řízení strategických změn převzal Ing.

Více


Pilotáž – 16. a 17.11.2012 |

Dne 16. listopadu 2012 se uskutečnilo pilotní ověření předmětu Řízení lidských zdrojů a znalostí v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu. Na úvod byli

Více


Výuka – 12. a 13.10.2012 |

Ve dnech 12. – 13. 10. 2012 se uskutečnila v prostorech Měšťanské besedy výuka 2 vzdělávacích modulů a to Aplikačního vzdělávacího programu a Řízení informací. Odbornou garanci nad předmětem Řízení informací převzal Ing. Martin Vitouš, MBA a nad předmětem Aplikační

Více


Pilotáž č. 7 – 21. a 22.9.2012 |

Dne 21. září 2012 se uskutečnilo pilotní ověření předmětu Řízení informací v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu. Studenti byli seznámeni se základními pojmy

Více


Výuka – 7.6.2012 |

Dne 7.6. 2012 proběhla v prostorách Měšťanské besedy výuka třetí části předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru. Výuka probíhala formou skupinových prezentací a navazovala na březnové konzultace. Účastníci se pro účely týmové práce rozdělili do skupin po 2-6 lidech a

Více


Výuka – 18. – 19.5.2012 |

Ve dnech 18. – 19. 5. 2012 probíhala v prostorech Měšťanské besedy výuka 2 vzdělávacích modulů a to Ekonomie a Smart administration. Odbornou garanci nad předmětem Ekonomie převzal Ing. Jiří Luňáček, PhD., MBA a nad předmětem Smart administration Mgr. Jan

Více