ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Plzeň v pohybu |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014604 Příjemce dotace: statutární město Plzeň Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. a Úřad správních agend Název projektu: Plzeň

Více
Plzeň – moderní a zodpovědná |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020   Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010065   Příjemce dotace: statutární město Plzeň Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. a Úřad správních agend   Název

VíceVýstavba sběrného dvora Na Bořích |

Předmětem projektu „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“ je výstavba sběrného dvora odpadů v Městském obvodě Plzeň 2 – Slovany, kde není v provozu žádný sběrný dvůr odpadů v majetku města Plzně. Jedná se o stavbu nového sběrného dvora odpadů na pozemcích ve vlastnictví

Více


Už vím proč? – setkávání v týdnu |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z operačního programu Zaměstnanost (ITI). Realizace probíhá na území plzeňské metropolitní oblasti (Plzeň – Rokycany). Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009143. Příjemcem dotace je Blízký soused, z.s. (dále BS). Cílem je zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením

Více


Už vím jak? – výjezdní semináře |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z operačního programu Zaměstnanost (ITI), místem realizace je území plzeňské metropolitní oblasti. Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009144. Příjemce dotace: Blízký soused, z.s. (dále BS). Cílem je zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených a

Více


Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně |

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007449 Příjemce dotace: statutární město Plzeň Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. Výše podpory – příspěvek Unie: 8 139

Více


Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská |

Cílem projektu Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská je vybudovat bezpečný přestupní uzel mezi veřejnou autobusovou a městskou hromadnou dopravou. Přínosem projektu je zefektivnění organizace linek veřejné dopravy, zkvalitnění a zrychlení přestupů mezi jednotlivými druhy

Více


Příprava strategie ITI |

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. (ÚKEP) byl pověřen svým zřizovatelem, statutárním městem Plzeň, přípravou Strategie Integrované teritoriální investice Plzeňské aglomerace na další programové období 2014 – 2020. Integrované teritoriální investice (ITI) jsou nástrojem k realizaci územních strategií

Více