ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

O nás

Název:
ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Vznik:
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (dále jen ÚKEP) byl zřízen k 1. březnu 2005 jako příspěvková organizace statutárního města Plzně. Jeho zřizovatelem je statutární město Plzeň a řízením je pověřena Kancelář primátora města Plzně.

Účel a cíle:
Hlavním cílem činnosti příspěvkové organizace je koordinace dotačních projektů. Soustřeďuje se především na přípravu takovýchto projektů, na zpracování žádostí o dotace, na řízení a realizaci projektů a jejich následné administrativní vypořádání.

Náplň činnosti:
ÚKEP zajištuje informace z oblasti získávání dotací a grantů zaměřené především na zdroje Evropské unie a poskytuje servis všem subjektům v rámci města Plzně a dalším zájemcům, se kterými spolupracuje na konkrétních projektech. Zaměřuje se na větší projekty realizované s příspěvkem Evropské unie, a to jak Strukturálních fondů, tak Fondu soudržnosti. Zároveň k realizovaným projektům zajišťuje optimalizaci struktury řízení a financování. V rámci optimalizace vlastních zdrojů žadatele získává finanční prostředky z národních a místních zdrojů.
ÚKEP je organizace, která zaměstnává především manažery pro řízení projektů a specialisty na jednotlivé zajišťované činnosti. Při řešení konkrétních projektů spolupracuje s odborníky v rámci města Plzně a v případě potřeby, u konkrétních projektů i s externími specialisty.

 

mapka

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.
Divadelní 105/3
301 21 Plzeň
IČO: 71249877

 

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.