ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Kontakty

Kontakty na zaměstnance

Ing. Erich Beneš : ředitel

Ing. Erich Beneš

ředitel

benese@plzen.eu | +420 37 803 5950
Petra Holcová : asistentka ředitele

Petra Holcová

asistentka ředitele

holcova@plzen.eu | +420 37 803 5951
Ing. Václav Koubík : vedoucí ekonomického úseku

Ing. Václav Koubík

vedoucí ekonomického úseku

koubik@plzen.eu | +420 37 803 5953
Hana Šmídlová : referent, pověřenec GDPR

Hana Šmídlová

referent, pověřenec GDPR

smidlovah@plzen.eu | +420 37 803 5957
Ing. Josef Havel : projektový manažer

Ing. Josef Havel

projektový manažer

havel@plzen.eu | +420 37 803 5969
Ing. Petr Skala : projektový manažer

Ing. Petr Skala

projektový manažer

skalape@plzen.eu | +420 37 803 5963
Mgr. Martin Klír : vedoucí úseku přípravy a řízení projektů

Mgr. Martin Klír

vedoucí úseku přípravy a řízení projektů

klirm@plzen.eu | +420 37 803 5968
Jitka Bradová : asistentka úseku přípravy a řízení projektů

Jitka Bradová

asistentka úseku přípravy a řízení projektů

bradovaj@plzen.eu | +420 37 803 5965
Bc. Jana Pachmannová : projektový manažer

Bc. Jana Pachmannová

projektový manažer

pachmannova@plzen.eu | +420 37 803 5970
Ing. Šárka Novotná : projektový manažer

Ing. Šárka Novotná

projektový manažer

novotnas@plzen.eu | +420 37 803 5964
Ing. Markéta Kubičková : manažer ITI

Ing. Markéta Kubičková

manažer ITI

kubickovam@plzen.eu | +420 37 803 5966
Ing. Eva Jindrová : tematický koordinátor ITI

Ing. Eva Jindrová

tematický koordinátor ITI

jindrovae@plzen.eu | +420 37 803 5972
Mgr. Veronika Syrovátková : referent ITI

Mgr. Veronika Syrovátková

referent ITI

syrovatkovave@plzen.eu | +420 37 803 5955
Mgr. Jana Terčová : územní koordinátor ITI

Mgr. Jana Terčová

územní koordinátor ITI

tercova@plzen.eu | +420 37 803 5967