ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

KOMPLETNÍ DODÁVKA MULTIMEDIÁLNÍCH PŘENOSNÝCH AUDIO PRŮVODCŮ MĚSTEM PLZNÍ A KRAJSKÝMI MUZEI

Výzva k podání nabídky – zde.

Návrh smlouvy o dílo – zde.

Krycí list nabídky – zde.

Rozpočet nabídky – zde.

 

Zodpovězení doplňujících dotazů 1

Zodpovězení doplňujících dotazů 1 – zde.

 

Zodpovězení doplňujících dotazů 2

Zodpovězení doplňujících dotazů 2 – zde.

 

Zodpovězení doplňujících dotazů 3

Zodpovězení doplňujících dotazů 3 – zde.

 

Výsledek výzvy – Kompletní dodávka přenosných audio průvodců městem Plzní a krajskými muzei

Výsledek výzvy k podávání nabídek – Kompletní dodávka multimediálních přenosných audio průvodců městem Plzní a krajskými muzei – zde.