ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

SPRÁVCE STAVBY PROJEKTU ČISTÁ BEROUNKA – ETAPA II

Stručný popis zakázky:
Výkon funkce správce stavby, a to v dále uvedených parametrech. Hlavním účelem činnosti správce stavby je úspěšná realizace projektu (rozumí se stavebního díla jako celku se všemi jeho souvislostmi) a jeho uvedení do provozu tak, aby byl dosažen soulad s požadavky s požadavky českého právního řádu a tím i příslušných Směrnic Rady ES.
Veřejná zakázka je uveřejněna v ISVZ pod Evid. číslo VZ 60030163

Druh řízení:

Otevřené

Předmět VZ:

Služby

Odvětví zadavatele:

Služby pro širokou veřejnost

Název zadavatele:

Povodí Berounky, svazek obcí

Sídlo zadavatele:

Plzeň

Název VZ:

Správce stavby projektu Čistá Berounka – etapa II (opakování)

Místo plnění / realizace:

území ČR
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  71247000-1
Název kódu CPV:  Dohled nad stavebními pracemi
Předpokládaná hodnota bez DPH:  49 400 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  01.06.2009 Aktuální: Ano

Doba plnění  od:

 do:

Datum zveřejnění:

14.04.2009

 

Správce stavby projektu Čistá Berounka – etapa II (opakování)

Stručný popis zakázky:Výkon funkce správce stavby, a to v dále uvedených parametrech. Hlavním účelem činnosti správce stavby je úspěšná realizace projektu (rozumí se stavebního díla jako celku se všemi jeho souvislostmi) a jeho uvedení do provozu tak, aby byl dosažen soulad s požadavky českého právního řádu a tím i příslušných Směrnic Rady ES.Veřejná zakázka je uveřejněna v ISVZ pod Evid. č. VZ 60030163.

Zadavatel, tj. orgány Dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, podané na plnění shora uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

 

Správce stavby projektu Čistá Berounka – etapa II (opakování)

Středa, 29 červenec 2009
Stručný popis zakázky:

Hlavním účelem činnosti správce stavby je úspěšná realizace projektu (rozumí se stavebního díla jako celku se všemi jeho souvislostmi) a jeho uvedení do provozu tak, aby byl dosažen soulad s požadavky českého právního řádu a tím i příslušných směrnic Rady ES.
Veřejná zakázka je uveřejněna v ISVZ pod Evid. číslem VZ 60030163.Dne 16.7.2009 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem – sdružením firem MOTT  MACDONALD  Praha, spol. s r.o. a Earth Tech CZ, s.r.o. (název sdružení: Mott MacDonald – Earth Tech).