ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

SUPERVIZE PROJEKTU PLZEŇSKÝ VĚDECKO TECHNOLOGICKÝ PARK II

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a kvalifikační dokumentace

(Zjednodušené podlimitní řízení)

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby  „Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II“ v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci a v návrhu mandátní smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace.

Oslovení výzvy  k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Text výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace


Kvalifikační dokumentace

Supervize – otázky  (81,0 MB)

 

Zodpovězení doplňujících dotazů 1


Zodpovězení doplňujících dotazů – 1

 

Zodpovězení doplňujících dotazů 2

Zodpovězení doplňujících dotazů – 2

 

Zakončení VZ ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dne 18. listopadu 2009 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem k výše uvedené veřejné zakázce na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, „Supervize projektu Plzeňský vědeckotechnologický park II“.

Všem uchazečům děkujeme za účast v zadávacím řízení.

 

eu-oppi2