ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONAJÍMATELE ŠKOLÍCÍCH PROSTOR

Výzva k podání nabídky na pronajímatele školících prostor – zde.

Krycí list nabídky – zde.

Nájemní smlouva – zde.

Předběžný harmonogram – zde.

Čestné prohlášení o žádných závazcích – zde.

 

Zodpovězení doplňujících dotazů 1

Upřesnění výběrového řízení na pronajímatele školících prostor – Vzdělávání pracovníků veřejného sektoru Plzeňského krajeZodpovězení doplňujících dotazů – zde.

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek – VŘ na pronajímatele školících prostor

Výsledek výzvy k podávání nabídek – výběrové řízení na pronajímatele školících prostor – zde.