ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZPRACOVATELE METODIK – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU PLZEŇSKÉHO KRAJE

Výzva k podání nabídky na zpracovatele metodik – Vzdělávání pracovníků veřejného sektoru Plzeňského kraje – zde.

Návrh smlouvy o dílo – zde.

 

Zodpovězení doplňujících dotazů 1

Upřesnění výběrového řízení na zpracovatele metodik – Vzdělávání pracovníků veřejného sektoru Plzeňského kraje

Zodpovězení doplňujícíh dotazů 1 – zde.

 

Zodpovězení doplňujících dotazů 2

Upřesnění výběrového řízení na zpracovatele metodik – Vzdělávání pracovníků veřejného sektoru Plzeňského kraje

Zodpovězení doplňujícíh dotazů 2 – zde.

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek – VŘ na zpracovatele metodik

Výsledek výzvy k podávání nabídek – výběrové řízení na zpracovatele metodik – zde.