ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZPRACOVAVÁNÍ PUBLIKACE ARCHITEKTURA 19. AŽ 21. STOLETÍ VE MĚSTĚ PLZNI

Výzva k podání nabídky na zpracování publikace Architektura 19. až 21. století ve městě Plzni – ZDE.

Návrh smlouvy o dílo – ZDE.

Krycí list nabídky – ZDE.

 

Zodpovězení doplňujících dotazů 1

Výzva k podání nabídka na zpracování publikace Architektura 19. až 21. století ve městě Plzni

Zodpovězení doplňujících dotazů 1 – ZDE.

 

Zodpovězení doplňujících dotazů 2

Výzva k podání nabídky na zpracování publikace Architektura 19. až 21. století

Zodpovězení doplňujících dotazů 2 – ZDE.

 

Výsledek výzvy – Zpracování publikace Architektura 19. až 21. století ve městě Plzni

Výsledek výzvy k podávání nabídek Zpracování publikace“Architektura 19. až 21. století ve městě Plzni – zde.