ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – TISK PŘIHLÁŠKY – EHMK

Výzva k podání nabídky na realizaci tisku přihlášky města Plzně do 2. kola soutěže Evropské hlavní město kultury 2015 – zde.

 

Úprava znění výzvy, návrh smlouvy o dílo

Výzva k podání nabídky – tisk přihlášky – EHMK

Úprava znění výzvy, návrh smlouvy o dílo

Zadavatel oznamuje nové znění článku 11.3.:

11.3 Dodací podmínky

Předpokládaný termín zahájení plnění:          8.6.2010

Nejzazší termín dílčího plnění zakázky – VIP výtisky:                 28.6.2010
Nejzazší termín dílčího plnění zakázky – standardní výtisky:     19.7.2010

Zadavatelem stanovené termíny dokončení předmětu veřejné zakázky specifikovaný v bodu 11.3 (tedy termín dílčího plnění zakázky) jsou termíny, kdy je nejpozději požadováno protokolární předání a převzetí předmětu veřejné zakázky dle bodu 1.3     mezi zadavatelem a dodavatelem. Uvedený termín je zadavatelem stanovený jako termín limitní!

Návrh smlouvy o dílo zde.

 

Zakončení veřejné zakázky

Veřejná zakázka: Tisk přihlášky – EHMK

Dne 7.6.2010 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

Všem uchazečům děkujeme za účast v zadávacím řízení.