ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ VODOHOSP. INFRASTRUKTURY MP

Studie způsobů zajištění provozování a správy vodohospodářské infrastruktury města Plzně 2015 – 2025

Studie způsobů (variant) zajištění provozování a správy vodohospodářské infrastruktury statutárního města Plzně na období
2015 – 2025

Výzva k podání nabídky zde.

 

Zakončení veřejné zakázky

Veřejná zakázka: Strategická studie způsobů zajištění provozování a správy vodohospodářské infrastruktury města Plzně 2015 – 2025

Dne 1. listopadu 2010 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění „Strategická studie způsobů zajištění provozování a správy vodohospodářské infrastruktury města Plzně 2015 – 2025 II.

Všem uchazečům děkujeme za účast v zadávacím řízení.