ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Vzhledem k nedokončené síti páteřních cyklostezek ve městě Plzeň je nedostatečně využitý potenciál cyklodopravy ve městě Plzni a okolí. Občanům města Plzně a spádových sídel, kteří využívají cyklodopravu při cestě do zaměstnání, za službami nebo do škol, se výrazně zvyšuje časová náročnost dojížďky. Negativním efektem je souběžné vedení automobilové a cyklodopravy, což způsobuje zvyšující se riziko nehodovosti pro uživatele. Spojení města Starý Plzenec s Plzní je dnes z hlediska cyklodopravy možné pouze po frenkventovaných silnicích II/180 a III/18020 se souběhem s automobilovou dopravou nebo po vyjetých polních pěšinách, které neumožňují kvalitní a konkurenceschopné spojení.

Na základě výše uvedených informací byl pro možnost dotační podpory vybrán projekt Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec, jehož cílem je vytvoření napojení města Starý Plzenec a okolních sídel na město Plzeň a umožnit tak bezpečný a pohodlný dojezd obyvatel za pracovními možnostmi, do škol a za službami. Přínosem projektu je zefektivnění cyklodopravy v rámci plzeňské aglomerace, zkvalitnění a zrychlení přesunů mezi městem Plzní a spádovými sídly.

Z hlavních podporovaných aktivit půjde především o výstavbu nové cyklostezky, přípravu území ke stavbě a vegetační úpravy. Z vedlejších aktivit budou realizovány např. průzkumné, geodetické a projektové práce, inženýrská činnost.

Fyzická realizace projektu se předpokládá v období duben – září 2018.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu.

 

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec