ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Cyklostezky Plzeň – etapa 2022

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Projekt „Cyklostezky Plzeň – etapa 2022“ obsahuje výstavbu dvou cyklostezek o celkové délce 1,55 km. První cyklostezka bude vybudována v úseku Křimice – Malesice, stavba se nachází podél řeky Mže v úseku mezi silničním mostem v Křimicích směrem na Malesice. Celková délka tohoto úseku je 1,45 km. Druhou stavbou je úsek Bílá Hora, který převede cyklotrasu mezi Plzní a Zručí do ucelené trasy o celková délce 0,25 km.

Hlavním cílem projektu je doplnit dvěma úseky budovaný systém cyklostezek a systém GREENWAYS v Plzni a zkvalitnit tak podmínky pro dojezd obyvatel za pracovními možnostmi, do škol a za službami. Zajistit kvalitní propojení městských obvodů a sídel na západ od Plzně směrem na Městský obvod 1, 3, obce na sever od Plzně a centrum města Plzně a zvýšit tak podíl cyklodopravy na přepravním výkonu.

Realizace projektu je plánována na letní měsíce roku 2022.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

Cyklostezky Plzeň – etapa 2022