ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Aktuální stav prací k 1.3.2008

Retenční nádrž Gera
Železobetonová konstrukce nádrže je kompletně provedena včetně úspěšné zkoušky vodotěsnosti.
Provádí se zásyp nádrže.
Uvnitř nádrže se provádí rozvody vody do vyplachovacích klapek a montáž stavítek.
Provedena část odtokového potrubí DN1400. Provedeno napojení stávajícího potrubí DN 1000.
Dokončena přípojka elektrické energie.

Retenční nádrž Bolevec
Železobetonová konstrukce nádrže je kompletně provedena.
Provádí se zásyp nádrže. Provedena kompletace elektrorozvodů.
Uvnitř nádrže se provádí montáž technologických rozvodů, montáž kompozitních lávek, montáž schodiště, montáž protipožárních dveří, montáž stavítek a jejich servopohonů.
Provádí se pokládka čedičové dlažby do upravené stoky, do odlehčovací komory a do lapače štěrku.
Provádí se montáž hradítek do odlehčovací komory a do propojovací stoky.

Vodárenský soubor Lobzy

Provádí se zásyp vodojemu.
Úspěšně proběhla zkouška vodotěsnosti vodojemu.
Je kompletně dokončen vodovodní řad DN 600 z vodojemu Homolka včetně úspěšné tlakové zkoušky.
Uvnitř vodojemu se provádí montáž technologie a montáž vzduchotechniky.

Vodárenský soubor Vinice
Úspěšně proběhla zkouška vodotěsnosti celého vodojemu.
Výtlačné řady dokončeny včetně tlakových zkoušek.
Je dokončen odpad z vodojemu, provádí se úprava břehu řeky.
Uvnitř vodojemu dokončena montáž technologie.
Je dokončen zásobní řad Radčická ulice.

Kanalizace Křimice, Radčice, Lochotín

Čerpací stanice B v Radčicích – dokončena hrubá stavba, je osazena strojní technologie a elektrorozvody, je dokončena elektropřípojka.
Čerpací stanice B1 v Křimicích – dokončena hrubá stavba, je osazena strojní technologie a elektrorozvody, je dokončena elektropřípojka.
Čerpací stanice B2 v Křimicích – je osazena strojní technologie a elektrorozvody, proveden zásyp a obsyp, je dokončena elektropřípojka.
Čerpací stanice B3 – je osazena strojní technologie a elektrorozvody,  proveden obsyp nádrže zeminou.
Čerpací stanice Na Poříčí – provedena hrubá stavba, dokončena střecha včetně klempířských konstrukcí, dokončuje se montáž technologie a elektrorozvodů;  je dokončena tlumící komora odpadu z čerpací stanice.
Položena kanalizace v ulici Keřová včetně úpravy povrchu vozovky, položena kanalizace v Dělnické a Klleislově ulici.
Provádí se pokládka kanalizace v Lochotínské ulici.
Provádí se pokládka kanalizace v Radčicích,  v ulici Družstevníků se provádí kanalizace strojním řízeným protlakem.

Kanalizace Valcha

Splaškové gravitační a tlaková kanalizační stoky jsou kompletně položeny.
Dokončují se výustní objekty čerpacích stanic.
Provádí se elektrické přípojky čerpacích stanic.
Provádí se montáž technologie v čerpacích stanicích.
Provádí se prodloužení kanalizačních odboček.

Aktuální stav prací k 1.3.2008