ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Aktuální stav prací k 30.4.2007

Retenční nádrž Gera
Stavební jáma pro retenční nádrž je kompletně vyhloubena.
Byla provedena úprava základové spáry a podkladní betony.
Bylo provedeno armování a betonáž dna retenční nádrže.Provádí se armatury a bednění obvodových stěn.

Retenční nádrž Bolevec

Byla provedena kompletní betonáž dna nádrže.
Provádí se armování a betonáž obvodových stěn nádrže a dělících stěn komor.

Vodárenský soubor Lobzy
Dokončila se demolice domu v Lobezské ulici.
Je provedena pokládka vodovodu v ulici Nohova a Stanka Vodičky.
Provedl se protlak pod Lobezskou ulicí.
Provedla se pokládka vodovodu v ulici U školky a v části ulice Topolová.
Bylo provedeno armování a betonáž dna vodojemu v Lobzích.

Vodárenský soubor Vinice

Je kompletně vyhloubena jáma pro vodojem.
Byla provedena úprava základové spáry a provedena betonáž podkladního betonu.
Bylo provedeno kompletní armování dna nádrže a betonáž cca polovina plochy dna nádrže.

Kanalizace Křimice, Radčice, Lochotín
Provedly se armatury a bednění stěn nádrže čerpací stanice Na Poříčí, probíhá betonáž stěn.
Celkem je položeno cca 1600 metrů výtlačného potrubí splaškové kanalizace.
Probíhá pokládka kanalizace v Keřové ulici, v Plzeňské ulici.

Kanalizace Valcha

Provádí se splašková gravitační stoka v ulici Dobřanská a Sulkovská.
Byl proveden propoj splaškového výtlačného potrubí do Litického sběrače.
Byly zahájeny výkopové práce a pokládka kanalizace v oblasti Lašitov.

Aktuální stav prací k 30.4.2007