ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Aktuální stav prací k 30.6.2007

Retenční nádrž Gera
Je provedena betonáž obvodových stěn a dělících stěn nádrže.

Retenční nádrž Bolevec

Dokončila se betonáž obvodových stěn nádrže a betonáž dělících stěn komor.

Provádí se armování a betonáž stropu nádrže.

Vodárenský soubor Lobzy
Provedla se pokládka vodovodu v ulici Slovanská alej.

Dokončuje se betonáž obvodových stěn vodojemu. Provedla se betonáž stropu v první části vodojemu.

Je provedena pokládka vodovodu z vodojemu Homolka přes Slovany až po Republikánskou ulici na Doubravce.

Vodárenský soubor Vinice

Je provedena betonáž stěn nádrže vodojemu a provádí se bednění a armování stropu nádrže.

Do šachty a štoly se montuje potrubí.

Kanalizace Křimice, Radčice, Lochotín

Celkem je položeno cca 2000 metrů výtlačného potrubí splaškové kanalizace.

Celkem je položeno 1000 metrů gravitační kanalizace.

Provádí se pokládka gravitační kanalizace v Plzeňské ulici v Křimicích.


Kanalizace Valcha

Provádí se pokládka kanalizace v oblasti mezi Dobřanskou ulicí a železniční tratí.

Aktuální stav prací k 30.6.2007