ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Aktuální stav prací k 31.5.2007

Retenční nádrž Gera
Je provedena betonáž dna retenční nádrže, je provedena betonáž obvodových stěn a dělících stěn nádrže.

Retenční nádrž Bolevec

Dokončila se betonáž obvodových stěn nádrže,  provádí se betonáž dělících stěn komor.

Byla zahájena betonáž stropu nádrže.

Vodárenský soubor Lobzy
Provedla se pokládka vodovodu v ulici Topolová a v části Slovanské aleje.

Je položeno 2300 metrů vodovodního potrubí DN600.

Je provedena betonáž dna vodojemu, provádí se betonáž obvodových stěn vodojemu.

Vodárenský soubor Vinice

Je provedena betonáž dna vodojemu, dokončuje se betonáž obvodových stěn vodojemu.

Do šachty a štoly se montuje potrubí.

Kanalizace Křimice, Radčice, Lochotín

Celkem je položeno cca 1750 metrů výtlačného potrubí splaškové kanalizace.

Celkem je položeno 750 metrů gravitační kanalizace.

Kanalizace Valcha

Provádí se pokládka kanalizace v oblasti Lašitov a k Sulkovu.

Aktuální stav prací k 31.5.2007