ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Práce na projektu pokračují – prosinec 2006

Pokračování stavebních prací v rámci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně
Stavební práce na realizaci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně pokračují na všech staveništích.

Práce na projektu pokračují – prosinec 2006