ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Tisková konference k projektu – 30.10.2007

Dne 30.10.2007 se konala na staveništi vodojemu Lobzy za účasti primátora města Plzně Ing. Pavla Rödla, zástupců stavebníků a celostátních a regionálních médií tisková konference k projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně. Primátor města informoval o průběhu prací na všech stavbách projektu, zejména na vodojemu Lobzy, kde stavební práce vstoupily do finální části. Vodojem Lobzy je téměř celý vybetonován a v nejbližších měsících bude připravován pro zkoušku vodotěsnosti. Vodojem je s rozměry 84 x 51 x 6 metrů největší stavbou projektu. Hloubka výkopu je od 7,5 do 12,3 metru, při hloubení bylo vytěženo téměř 51 395 m3 zeminy, na stavbě bylo uloženo      4 012 m3 železobetonu a 432 tun výztuže.
Vodojem Lobzy o celkovém objemu 2 x 10 000 m3 bude po svém dokončení zajišťovat pitnou vodu především pro Lobzy a Doubravku, zejména podél Rokycanské třídy, kde nyní nedostatečný tlak v síti způsobuje problémy v zásobování obyvatel. Projekt zahrnuje šest staveb – Vodárenský soubor Lobzy, Vodárenský soubor Vinice, Retenční nádrž Gera, Retenční nádrž Bolevec, Kanalizace Křimice, Radčice a Lochotín a Kanalizace Valcha. Kompletně bude stavba dokončena v r. 2008.
Celý projekt, jehož náklady jsou 1,7 miliardy korun bude ze 75% hrazen z peněz Evropské unie. Město Plzeň do konce září uhradilo dodavatelům stavebních prací a služeb částku 18 730 483 eur.      Z Fondu soudržnosti EU zatím Plzeň obdržela dotační částku 7 708 478 eur a ze Státního fondu životního prostředí částku 11 471 434 korun.

Tisková konference k projektu – 30.10.2007