ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výsledky výběrového řízení na realizaci stavby 29.8.2006

Sdružení Čistá Plzeň tvořené firmami HOCHTIEF VSB, a.s., METROSTAV, a.s., Stavby silnic a železnic, a.s., TCHAS, spol.s r.o. a STRABAG, a.s. zvítězilo ve veřejné zakázce a bude realizovat projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně. Rozhodla tak hodnotící komise jmenovaná vládou České republiky pod dohledem Státního fondu životního prostředí. Komisi tvořili zástupci města a Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj.

Více informací na: www.cista-voda.info/press3.htm

Výsledky výběrového řízení na realizaci stavby 29.8.2006