ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Zakončení projektu

Konečný příjemce dotace, tj. statutární město Plzeň, završil své informační a propagační povinnosti stanovené Evropskou unií v rámci Fondu soudržnosti instalováním šesti kusů pamětních desek na místech významných staveb projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně.

V současné době provádí zhotovitel díla odstranění zjištěných vad nebránících provozování a užívání staveb, následně správce stavby vydá potvrzení o ukončení díla, vypracuje se závěrečná zpráva projektu, která se společně se žádostí o finální platbu předá na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a následně postoupí na DG Regio ES.

Tímto naše webové stránky o projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně končí, loučíme se s Vámi a věříme, že se opět setkáme při realizaci projektu Čistá Berounka – etapa II.

 

Zakončení projektu