ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Vzhledem k nedokončené síti páteřních cyklostezek ve městě Plzni je nedostatečně využitý potenciál cyklodopravy ve městě Plzni a okolí. Občanům města Plzně a spádových sídel, kteří využívají cyklodopravu při cestě do zaměstnání, za službami nebo do škol, se výrazně zvyšuje časová náročnost dojížďky. Negativním efektem je souběžné vedení automobilové a cyklodopravy, což způsobuje zvyšující se riziko nehodovosti pro uživatele.

Jeden úsek projektu GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018 je situován do prostoru mezi zástavbou v městských částech Radobyčice a Hradiště (Městský obvod Plzeň 3), druhý úsek vede podél ulice Pod Vinicemi v blízkosti Zoologické zahrady (Městský obvod Plzeň 1). Oba úseky jsou součástí systému GREENWAYS, propojující jednotlivé části města Plzně a jeho zázemí údolími řek a mají částečně návaznost na již vybudované úseky tohoto systému.

Na základě výše uvedených informací byl pro možnost dotační podpory vybrán projekt GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018, jehož cílem je doplnit dvěma úseky budovaný systém GREENWAYS a zkvalitnit tak podmínky pro dojezd obyvatel za pracovními možnostmi, do škol a za službami. V případě úseku ZOO zkvalitnit propojení městských obvodů a sídel na západ od Plzně směrem na Městský obvod 1 a centrum města Plzně a zvýšit tak podíl cyklodopravy na přepravním výkonu. V případě úseku Hradiště – Radobyčice zlepšit napojení okrajové části Městského obvodu 3 a dále obcí na jih od Plzně směrem na centrum města Plzně a zvýšit tak podíl cyklodopravy na přepravním výkonu.

 Z hlavních podporovaných aktivit půjde především o výstavbu nové cyklostezky, přípravu území ke stavbě a vegetační úpravy.

Fyzická realizace projektu a jeho dokončení se předpokládá v roce 2018.

GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018