ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

ITI PMO – Technologický park DRONET – Plzeň Světovar

Projekt je financován z dotace EU. Na realizaci projektu je získána dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), SLUŽBY INFRASTRUKTURY – ITI (Plzeň) – I. Výzva

Výše podpory – příspěvek Unie: 181 752 085 Kč

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Název projektu: ITI PMO – Technologický park DRONET- Plzeň Světovar

 

Cíl projektu: Cílem projektu je rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. Realizované nebytové prostory a vybavení jsou určené k pronájmu pro inovační podnikání.

 

Investor/příjemce dotace: Plzeň, statutární město

Zastupuje ve věci stavby odbor investic Magistrátu města Plzně

Zastupuje ve věci dotace  Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

TDS: Bc. Miloš Nováček, tel: 602 260 289, e-mail: novacekmilos@email.cz

TDI: p. Luděk Jandoš, č.tel : 378035217, 724527511, jandos@plzen.eu

 

Zhotovitel:   „Společnost GEOSAN+ POHL cz – DRONET“

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522

Společník: POHL CZ a. s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468

Projektant: OBERMEYER HELIKA a. s, Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany, IČO: 601 94 294

 

Zahájení stavby: 12/2019

 

Předpokládané dokončení stavby: 12/2021

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

 

ITI PMO – Technologický park DRONET – Plzeň Světovar