ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Předpokládané náklady:
19 000 000,- bez DPH
Předpokládaná realizace:
2011 - 2012
Žádost:
MZe + Plzeňský kraj

Obec Díly

Díly – doplnění kanalizace

Novostavba gravitační splaškové kanalizace, která byla napojena na stávající stoku a svedena do centrální ČOV v Postřekově. Jednalo se o napojení 320 obyvatel obce. Nově byla zbudovaná čerpací stanice a výtlak do novostavby gravitační splaškové kanalizace. Celková délka nově zbudované splaškové kanalizace je 4 526 m.

Obec Díly