ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Projekt realizovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012
Projekt je spolufinancován z fondů EU – Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu.
Celkové způsobilé výdaje: 9 369 957,07 Kč. Příspěvek z ESF: 7 964 463,50 Kč
Poskytovatel dotace: Plzeňský kraj, Příjemce dotace: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.
Partner projektu: BIBS – vysoká škola
Termín realizace: 1. březen 2011 – 30. srpen 2013
Popis projektu: Vzdělávací projekt zaměřený na pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje.
Cílem je přispět ke zvýšení výkonu veřejné správy, k rozšíření strategických a manažerských dovedností účastníků vzdělávání a tím přispět ke zefektivnění práce ve veřejném sektoru Plzeňského kraje.
Studium v rámci projektu se skládá z 15 vzdělávacích programů zaměřených na management veřejné správy.
Kontakt:
Ing. Markéta Dobošová – vedoucí úseku vzdělávání, email: dobosova@plzen.eu, mobil: 602 386 131, tel.: 378 03 59 67

Odkaz na důležité webové stránky:
Evropský sociální fond v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Krajský úřad Plzeňského kraje – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

 

loga_panel

Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje