ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Institut managementu veřejné správy (IMVS)

Hlavním cílem projektu je vybudovat Komplexní vzdělávací centrum pro zaměstnance veřejné správy se zaměřením na efektivní identifikaci a poskytnutí potřebných odborných znalostí a dovedností pracovníkům působících v oblasti veřejné správy. Toto vzdělávací centrum bude poskytovat nadstandartní vzdělání v oblasti managementu ve veřejné správě, které je pro řadu zaměstnanců veřejné správy v současné době nedostupné.
V rámci tohoto projektu bude umožněno vystudování prestižních vzdělávacích modulů týkajících se managementu ve veřejné správě především vrcholovému a a střednímu managementu. Díky zvýšení jejich vzdělanosti a řídících schopností dojde sekundárně také ke zefektivnění práce veřejného sektoru, k optimalizaci veřejných procesů, zvýšení výkonu veřejné správy a ke zlepšení kvality poskytovaných veřejných služeb.
Vzdělávací centrum bude pokrývat dvě následující základní složky vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě, a to:
– povinná ze zákona o úřednících
– nadstavbová (manažerské dovednosti apod.)

Vzdělávací centrum bude zároveň nabízet i poradensko-konzultační činnost.

Usnesením Rady města Plzně č. 1224 ze dne 12.10.2006 byl Útvar koordinace evropských projektů, p.o. pověřen přípravou, koordinací a řízením tohoto projektu.

 

loga_panel

Institut managementu veřejné správy (IMVS)