ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Konzultace – 30.3.2012

Dne 30. 3. 2012 proběhla v prostorách Měšťanské besedy výuka druhé části předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru. Výuka probíhala formou konzultací s odborným lektorem a navazovala na listopadové setkání, kde byla účastníkům projektu zadána skupinová práce na jimi zvolené téma. Budoucí lektoři měli možnost prokonzultovat nejen cíl a téma práce, ale i navržený obsah a celkovou strukturu. Třetí, a zároveň poslední, část předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru je plánována na 7. 6. 2012, kdy proběhnou prezentace jednotlivých skupinových prací. Výstupy bude hodnotit odborná čtyřčlenná komise.

Následující výuka předmětů Ekonomie a Smart Administration je plánována na 18. – 19. 5. 2012.

 

loga_panel

Konzultace – 30.3.2012