ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Pilotáž – 16. a 17.11.2012

Dne 16. listopadu 2012 se uskutečnilo pilotní ověření předmětu Řízení lidských zdrojů a znalostí v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu. Na úvod byli studenti seznámeni s hodnocením písemných pojednání z předchozí pilotáže. Posléze byly odpřednášeny základní pojmy a témata z oblasti řízení lidských zdrojů a znalostí a studentům bylo zadáno vypracování písemného pojednání. Při výkladu proběhla diskuse zejména o zkušenostech s návrhy na systémy vzdělávání zaměstnanců na pracovištích účastníků pilotáže.

Pilotní ověření předmětu Řízení strategických změn proběhlo dne 17. listopadu 2012. Po zhodnocení předchozí výuky byla odpřednášena základní témata z řízení strategických změn. Studenti velmi kladně hodnotili studijní dokumentaci k předmětu. Diskuse proběhla zejména o tom, jaké jsou situace vyvolávající strategickou změnu v organizacích veřejného sektoru. Na závěr pilotáže bylo zadáno téma písemného pojednání.

Cílem pilotního ověření předmětů bylo mimo jiné získat podněty a doporučení jak pro zlepšení kvality studijních dokumentací předmětů, tak pro zlepšení výuky předmětů, a to formou vyplnění připravených dotazníků, ale také formou zápisu z diskuse, v kterém byly podchyceny připomínky, doporučení a očekávání studentů od výuky.

Další pilotní ověření, a to předmětu Bankovnictví a finance je plánováno na 18.1.2013.

 

loga_panel

Pilotáž – 16. a 17.11.2012