ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Pilotáž – 18.1.2013

Dne 18. ledna 2013 se uskutečnilo pilotní ověření předmětu Bankovnictví a finance v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu.

Na úvod byli studenti seznámeni s hodnocením písemných pojednání z předchozí pilotáže a byla zhodnocena výuka předchozích dvou předmětů. Posléze byly odpřednášeny základní pojmy a témata z oblasti bankovnictví, financí a pojišťovnictví a studentům bylo zadáno vypracování písemného pojednání. Při výkladu proběhla diskuse zejména o využívání bankovních a pojišťovnických produktů na pracovištích účastníků pilotáže. Také zde byl vznesen požadavek na výuku, a to zařazení tématu zavádění společné měny EU a detailnější zhodnocení bankovních poplatků v ČR (co do výše a rozsahu).

Cílem pilotního ověření předmětů bylo mimo jiné získat podněty a doporučení jak pro zlepšení kvality studijní dokumentace předmětu, tak pro zlepšení výuky předmětu, a to formou vyplnění připravených dotazníků, ale také formou zápisu z diskuse, v kterém byly podchyceny připomínky, doporučení a očekávání studentů od výuky.

Další pilotní ověření, a to předmětu Metody výzkumu je plánováno na 22. 2. 2013.

 

loga_panel

Pilotáž – 18.1.2013