ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Pilotáž – 22.2.2013

Dne 22. února 2013 se uskutečnilo pilotní ověření předmětu Metody výzkumu v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu.

Na úvod byli studenti seznámeni s hodnocením písemných pojednání z předchozí pilotáže. Posléze byly odpřednášeny základní pojmy a témata z metod výzkumu a byla zadána témata písemného pojednání. Při výkladu proběhla diskuse zejména o jednotlivých metodách a technikách výzkumu a praktických příkladech výzkumných šetření prováděných na pracovištích účastníků pilotáže.

Cílem pilotního ověření předmětů bylo mimo jiné získat podněty a doporučení jak pro zlepšení kvality studijní dokumentace předmětu, tak pro zlepšení výuky předmětu, a to formou vyplnění připravených dotazníků, ale také formou zápisu z diskuse, v kterém byly podchyceny připomínky, doporučení a očekávání studentů od výuky.

Poslední pilotní ověření, a to předmětu Trvale udržitelný rozvoj, je plánováno na 22. 3. 2013.

 

loga_panel

Pilotáž – 22.2.2013