ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Pilotáž – 22.3.2013

Dne 22. března 2013 se uskutečnilo poslední pilotní ověření a to předmětu Trvale udržitelný rozvoj v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu.

Na úvod byli studenti seznámeni s hodnocením písemných pojednání z předchozí pilotáže. Posléze byly odpřednášeny základní pojmy a témata k problematice trvale udržitelného rozvoje a byla zadána témata písemného pojednání.

Cílem pilotního ověření předmětů bylo mimo jiné získat podněty a doporučení jak pro zlepšení kvality studijní dokumentace předmětu, tak pro zlepšení výuky předmětu, a to formou vyplnění připravených dotazníků, ale také formou zápisu z diskuse, v kterém byly podchyceny připomínky, doporučení a očekávání studentů od výuky.

 

loga_panel

Pilotáž – 22.3.2013