ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Pilotáž č. 1 – 23.9.2011

Dne 23. září 2011 proběhla pilotáž prvních dvou vzdělávacích programů v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu.

Projekt zahrnuje 15 vzdělávacích programů/předmětů – prvními vyučovanými předměty byla Osobní efektivita manažera veřejného sektoru a Strategické řízení. Pilotní ověřování bude probíhat pro každý vzdělávací program zhruba 14 dní před realizací vlastní výuky. Do pilotáže je zapojeno celkem 10 účastníků ze čtyř institucí veřejného sektoru Plzeňského kraje. Účelem pilotního ověření je získat od účastníků připomínky k danému vzdělávacímu programu ještě před realizací vlastní výuky a ty zohlednit zejména ve studijní dokumentaci. Připomínky účastníků pilotáže budou zapracovány členy realizačního týmu projektu do školícího materiálu. Upravený školící materiál bude poté vždy k dispozici účastníkům projektu jak v e-learningu tak v tištěné podobě na výuce.

Další pilotáž je naplánována na 21. října 2011, kdy proběhne přednáška k předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru.

 

loga_panel

Pilotáž č. 1 – 23.9.2011