ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Pilotáž č. 2 – 21.10.2011

Dne 21.10.2011 proběhla druhá pilotáž projektu. Probíraným předmětem byly Aktuální otázky z veřejného sektoru. Cílem pilotáže bylo seznámení se s aktuálními tématy z veřejného sektoru, odborná diskuse nad těmito tématy, při které účastníci obhajovali vlastní postoj/názor k danému tématu, a práce v týmech. Dalším cílem pilotáže bylo zadání písemných pojednání, která budou po jejich vypracování zařazena do studijní dokumentace předmětu. Dojde tak k aktivnímu zapojení účastníků pilotního ověření projektu při tvorbě školícího materiálu. Na závěr pilotáže byli účastníci seznámeni s hodnocením jejich předchozích písemných pojednání vypracovaných pro předměty Strategické řízení a Osobní efektivita manažera veřejného sektoru.Pilotáž  předchází vlastní výuce, která proběhne ve dnech 4. a 5.11.2011. Další pilotáž se bude konat 11.11.2011 a probíraným předmětem bude Řízení veřejných financí.

 

loga_panel

Pilotáž č. 2 – 21.10.2011