ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Pilotáž č. 3 – 11.11.2011

Dne 11.listopadu 2011 proběhlo pilotní ověření předmětu Řízení veřejných financí v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu.

Studenti byli seznámeni s teoretickým úvodem k předmětu a dále s praktickými metodami a postupy užívanými při řízení podnikových financí. Na příkladech ze soukromého sektoru tak bylo vysvětleno použití jednotlivých metod a postupů v praxi. Následně byla zadána témata k vyhotovení písemných pojednání z tohoto předmětu.

Studenti také vyplnili pracovní sešity a připravené dotazníky. Cílem vyplnění dotazníků je získání zpětné vazby účastníků, zejména je zjišťován jejich názor na kvalitu školícího materiálu. Názory respondentů jsou pak zapracovány do konečné verze školícího materiálu, který  je pak poté vždy k dispozici účastníkům projektu jak v e-learningu tak v tištěné podobě na vlastní výuce.

Na závěr byli studenti seznámeni s hodnocením pracovních sešitů a písemných pojednání z předchozího předmětu a někteří využili možnosti konzultace s lektory.

V letošním roce se jednalo o již poslední pilotáž. Další pilotní ověření je plánováno na 6.1.2012, kdy proběhne přednáška předmětu Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru.

 

loga_panel

Pilotáž č. 3 – 11.11.2011