ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Pilotáž č. 4 – 6.1.2012

Dne 6. ledna 2012 proběhlo pilotní ověření předmětu Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu.

Studenti byli nejprve seznámeni se základní pojmy z oblasti řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru a následně diskutovali nad rozdíly mezi řízením lidských zdrojů v komerčním sektoru a veřejném sektoru, tj. rozdíl v hodnocení pracovníků, odměňování, vzdělávání a jiných kapitolách. Přednáška poté pokračovala diskusí nad praktickými zkušenostmi a problémy při řízení lidských zdrojů na pracovištích jednotlivých účastníků. Závěrem byla studentům zadána témata k vyhotovení písemných pojednání z tohoto předmětu.

Studenti po skončení přednášky odevzdali vyplněné pracovní sešity a vyplnili připravené dotazníky. Cílem vyplnění dotazníků je získání zpětné vazby účastníků, zejména je zjišťován jejich názor na kvalitu školícího materiálu. Názory respondentů jsou pak zapracovány do konečné verze školícího materiálu, který je pak poté vždy k dispozici účastníkům projektu jak v e-learningu tak v tištěné podobě na vlastní výuce.

Na závěr byli studenti seznámeni s hodnocením písemných pojednání z předchozího předmětu a někteří využili možnosti konzultace s lektorem.

Další pilotní ověření je plánováno na 3.2.2012, kdy bude odpřednášen předmět Řízení vztahu se zákazníkem.

 

loga_panel

Pilotáž č. 4 – 6.1.2012