ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Pilotáž č. 5 – 3.2.2012

Dne 3.února 2012 proběhlo pilotní ověření předmětu Řízení vztahu se zákazníkem v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu.

Účastníkům pilotáže byl představen nový lektor, Ing. Miroslav Petrák. Posléze byli studenti seznámeni se základní pojmy z oblasti řízení vztahu se zákazníkem. Při výkladu proběhla diskuse zejména o specifikách motivace zaměstnanců veřejného sektoru ve vztahu k zákazníkům v porovnání s motivací v soukromém sektoru a účastníky byly diskutovány praktické příklady komunikace se zákazníkem ve veřejném sektoru. Cílem pilotního ověření předmětu bylo mimo jiné získat podněty a doporučení pro zlepšení kvality studijní dokumentace předmětu a následně výuky předmětu, a to formou vyplnění připravených dotazníků, ale také nově formou zápisu z diskuse, v kterém byly podchyceny připomínky, doporučení a očekávání studentů od výuky.

Na závěr byli studenti seznámeni s hodnocením písemných pojednání z předchozího předmětu a někteří využili možnosti konzultace s lektorem.

Další pilotní ověření je plánováno na 4.5.2012, kdy budou odpřednášeny dva předměty, a to Smart administration a Ekonomie.

 

loga_panel

Pilotáž č. 5 – 3.2.2012