ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Pilotáž č. 6 – 4.5. a 5.5.2012

Dne 4. května 2012 se uskutečnilo pilotní ověření předmětu Ekonomie v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu.

Na úvod byli studenti seznámeni s hodnocením svých písemných pojednání vypracovanými k předchozím předmětům. Poté lektor studentům přiblížil základní pojmy a témata z oblasti ekonomie a zadal téma písemného pojednání. Při výkladu proběhla diskuse zejména o specifikách ekonomie ve veřejném sektoru.

Pilotní ověření předmětu Smart administration proběhlo dne 5. května 2012. Při výkladu byly studenty diskutovány zejména jednotlivé dílčí projekty smart administartion, finanční alokace na ně a také, jakým způsobem se dotýká projekt smart administration pracovišť jednotlivých účastníků pilotáže.

Cílem pilotního ověření předmětů bylo mimo jiné získat podněty a doporučení jak pro zlepšení kvality studijních dokumentací předmětů, tak pro zlepšení výuky předmětů, a to formou vyplnění připravených dotazníků, ale také formou zápisu z diskuse, v kterém byly podchyceny připomínky, doporučení a očekávání studentů od výuky.

Další pilotní ověření, a to z předmětů Řízení informací a Aplikační vzdělávací se uskuteční ve dnech 21.9. a 22.9. 2012.

 

loga_panel

Pilotáž č. 6 – 4.5. a 5.5.2012