ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Pilotáž č. 7 – 21. a 22.9.2012

Dne 21. září 2012 se uskutečnilo pilotní ověření předmětu Řízení informací v rámci projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu. Studenti byli seznámeni se základními pojmy a tématy z oblasti řízení informací a bylo jim zadáno vypracování písemného pojednání. Při výkladu proběhla diskuse zejména o specifikách řízení informací na jednotlivých pracovištích účastníků pilotáže.

Pilotní ověření předmětu Aplikační vzdělávací program proběhlo dne 22. září 2012. Cílem tohoto vzdělávacího programu je tvorba a prezentace skupinové práce. Na úvod byly vyhodnoceny zkušenosti studentů se skupinovou prací nabyté z předchozího modulu. Dále lektor pilotáže přiblížil studentům, jak správně skupinovou práci prezentovat, a to i na praktických ukázkách. Ze závěrečné diskuse vyplynul požadavek na zorganizování konzultací k tomuto předmětu, a to nejlépe 1,5 měsíce před závěrečnou prezentací.

Cílem pilotního ověření předmětů bylo mimo jiné získat podněty a doporučení jak pro zlepšení kvality studijních dokumentací předmětů, tak pro zlepšení výuky předmětů, a to formou vyplnění připravených dotazníků, ale také formou zápisu z diskuse, v kterém byly podchyceny připomínky, doporučení a očekávání studentů od výuky.

Další pilotní ověření, a to předmětů Řízení lidských zdrojů a znalostí a Řízení strategických změn, se uskuteční ve dnech 16.11. a 17.11. 2012.

 

loga_panel

Pilotáž č. 7 – 21. a 22.9.2012