ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Školení v době udržitelnosti dne 23.4.2015

V rámci doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012 proběhlo v prvním pololetí roku 2015 několik školení. Z důvodu, že výuka byla speciálně zaměřena na pracovníky Magistrátu města Plzně, účast byla organizována samotnými lektory nebo byla omezená kapacita, nebyla zde umístěna informace o možnosti účasti pro jiné složky veřejného sektoru Plzeňského kraje.

Dne 23. 4. 2015 proběhlo na Magistrátě města Plzně školení pro zaměstnance. Okruh předmětů byl na téma Lidské zdroje (Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru, Řízení lidských zdrojů a znalostí, Osobní efektivita manažera ve veřejném sektoru a Trvale udržitelný rozvoj). Školení vedl lektor Miloslav Soukup společně s odborným garantem, lektorem B.I.B.S. RNDr. Bořkem Navrátilem.

Další školení, tentokrát směřované na oblast sociální problematiky proběhlo ve dnech 27. – 28. 5. 2015, kdy se lektorky školení stali Alena Hynková, Karolína Vodičkova a Jan Petruň. Všechny odučené předměty byly pro účely školení specializovány na problematiku v sociální oblasti. Jednalo se o předměty: Aplikační vzdělávací program, Ekonomie, bankovnictví a finance, Řízení strategických změn a Metody výzkumu.

Další školení jsou plánována na říjen – prosinec 2015. Informace o účasti budou zveřejněny s dostatečným předstihem zde. Pro více informací je možné využít email: dobosova@plzen.eu.

 

loga_panel

Školení v době udržitelnosti dne 23.4.2015