ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Školení v době udržitelnosti – říjen 2015

V rámci 3. roku doby udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012 proběhlo na podzim roku 2015 již dva vzdělávací kurzy. Z důvodu, že výuka byla speciálně zaměřena na pracovníky Městské policie Plzeň, nebyla zde umístěna informace o možnosti účasti pro jiné složky veřejného sektoru Plzeňského kraje.

Ve dnech 13. a 15. 10. 2015 proběhly vzdělávací kurzy na téma Řízení lidských zdrojů a znalostí se zaměřením na personální strategii městské policie Plzeň. Lektorem této problematiky byl úspěšný absolvent projektu Miloslav Anděl.

Další školení, rovněž z oblasti problematiky městské policie, proběhlo dne 22. 10. 2015. Lektoři, Karel Mach a Michal Rybáček, školili své kolegy v otázkách Řízení lidských zdrojů a znalostí ve veřejném sektoru se zaměřením na témata městské policie.

 

loga_panel

Školení v době udržitelnosti – říjen 2015