ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Stav projektu k 13.2.2008

Institut managementu veřejné správy
V rámci prací na projektu byl proveden dotační audit, při kterém byly prověřeny možné zdroje financování projektu. Jako nejvhodnější zdroj se v současné době jeví dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Za partnery projektu byly vybrány tyto instituce: Brno International Business School (B.I.B.S.) a Západočeská univerzita v Plzni.
Probíhá dokončení studie proveditelnosti, které je závislé na podmínkách výzvy, která není v současné době ještě vyhlášena.
Příprava školících programů probíhá v partnerské spolupráci obou dvou partnerů a města Plzně.

 

loga_panel

Stav projektu k 13.2.2008