ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Stav projektu k 29.4.2011

Projekt byl dne 13. dubna 2011 prezentován potenciálním účastníkům z Magistrátu města Plzně, městských obvodů, Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK) a Plzeňských městských dopravních podniků. (PMDP).

Termín pro závazné přihlášení byl stanoven na 22. dubna 2011.  K tomuto datu se závazně přihlásilo pouze 16 účastníků. Zástupci KÚPK a PMDP požádali o prodloužení termínu do dalšího týdne vzhledem k přípravě finální verze Dohody o účasti v programu vzdělávání. V následujícím týdnu v období 26.-29. dubna se nahlásilo dalších 27 účastníků včetně zaměstnanců KÚPK. Celkový počet přihlášených účastníků ke dni 29. dubna 2011 činí 43 účastníků.

Celkový počet požadovaných účastníků stanovených dotací je 60.

Vzhledem k výše uvedenému přistoupil ÚKEP k posunutí zahájení výuky na září 2011. O konkrétním termínu konání úvodního semináře budou účastníci informováni emailem. Upravený harmonogram se v současné době připravuje. Posun výuky na září nenaruší realizaci projektu ani výuky samotné.

Předpokládá se, že stanovený počet 60 účastníků bude naplněn v průběhu měsíce května až června.

V průběhu příštího týdne budou přihlášení účastníci vyzváni k podpisu Dohody o účasti v programu vzdělávání.

 

loga_panel

Stav projektu k 29.4.2011