ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Úvodní seminář dne 9.9.2011

Dne 9. září 2011 proběhl úvodní seminář k projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0012. Tento projekt je realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z globálního grantu Plzeňského kraje a je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v celkové výši 9.369.957,07 Kč. Realizátorem projektu je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. ve spolupráci s vysokou školou Brno International Business School, a.s.Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců institucí veřejného sektoru Plzeňského kraje pracujících na pozicích středního a vyššího managementu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Magistrát m. Plzně a jeho příspěvkové organizace, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. aj.). Do projektu je zapojeno na 55 zaměstnanců z uvedených organizací. Cílem je rozšířit dovednosti a znalosti těchto pracovníků prostřednictvím studia 15ti vzdělávacích programů. Hlavním přínosem je zvýšení efektivity fungování institucí veřejného sektoru Plzeňského kraje.

Na úvodním semináři dne 9. září 2011 byl projekt oficiálně zahájen za přítomnosti zástupců realizačního týmu a účastníků vzdělávání v prostorách Měšťanské besedy. Účastníci vzdělávání byli seznámeni především s organizační stránkou chystané výuky a s jejím obsahem. V následujících měsících bude probíhat výuka jednotlivých vzdělávacích programů zaměřených na management veřejné správy. První výuka bude zahájena v průběhu měsíce září. Studium bude probíhat do června 2013. Realizace projektu bude ukončena k 30. srpnu 2013 a poté bude následovat pětiletá udržitelnost projektu, v průběhu které bude dál probíhat výuka pro další pracovníky institucí veřejného sektoru Plzeňského kraje.

loga_panel

 

Úvodní seminář dne 9.9.2011