ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výuka – 12. a 13.10.2012

Ve dnech 12. – 13. 10. 2012 se uskutečnila v prostorech Měšťanské besedy výuka 2 vzdělávacích modulů a to Aplikačního vzdělávacího programu a Řízení informací. Odbornou garanci nad předmětem Řízení informací převzal Ing. Martin Vitouš, MBA a nad předmětem Aplikační vzdělávací program PhDr. Iva Šubrtová.

Hlavním cílem vzdělávacího modulu Řízení informací bylo seznámit studenty se strategickým přístupem k využívání informačních technologií v řízení a organizaci (informační management). Studenti by po absolvování modulu měli být schopni kriticky vyhodnotit dosavadní přístup k využívání informací na svých pracovištích a měli by umět navrhnout řešení pro zlepšení.

Cílem modulu Aplikační vzdělávací program je zpracování týmové práce a její následná prezentace. Modul bude realizován ve třech částech. První část výuky proběhla formou praktických cvičení, s návody jak vytvořit efektivně fungující tým, jak vybrat téma pro skupinovou práci, jak zajistit úspěšnou spolupráci všech jeho členů apod. Výuka byla vhodně doplněna o doporučení a návody jak připravit prezentaci a jak správně skupinovou práci prezentovat. Následující výuka, na které již bude možno konkrétní týmové práce konzultovat, proběhne v roce 2013. Její termín bude ještě upřesněn. Závěrečná prezentace skupinových prací se uskuteční dne 17.5.2013.

Další výuka, tentokrát předmětů Řízení strategických změn a Řízení lidských zdrojů a znalostí je plánována na 30.11. a 1.12. 2012.

 

loga_panel

Výuka – 12. a 13.10.2012