ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výuka – 17. – 18.2.2012

Výuka na téma Řízení vztahu se zákazníkem proběhla ve dnech 17. – 18. 2. 2012. Odborní lektoři MUDr. Jiří Paděra, MBA a Pavel Kopecký, MBA, MSc. seznamovali účastníky výuky o základních principech řízení vztahu se zákazníky nejen v sektoru soukromém, ale především veřejném. Získané či osvojené informace ve své praxi využije jistě každý z nich.

V prvním dni výuky se studenti seznámili se základními principy marketingu a řízením kvality služeb ve veřejném, ale i soukromém sektoru, ze kterého všeobecné principy vychází. Dále si studenti osvojili jak určit cílovou skupinu zákazníka, jak vybrat vhodnou strategii a jak jí následně vhodně implementovat.
Druhý den byl zaměřený více prakticky. Studenti si měli možnost v týmech vyzkoušet získané vědomosti, porovnat vybrané strategické postupy a v neposlední řadě si vyzkoušet různé druhy komunikace, které v nemalé míře ovlivňují jednání s jakýmkoli klientem.

Následující výuka je plánovaná na 30. 3. 2012, kdy budou mít studenti možnost konzultace se svými lektory na téma jejich skupinové práce z předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru.

 

loga_panel

Výuka – 17. – 18.2.2012