ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výuka – 17.5.2013

Dne 17. 5. 2013 proběhla v prostorách Měšťanské besedy výuka třetí části předmětu Aplikační vzdělávací program.
Výuka probíhala formou skupinových prezentací a navazovala na březnové výuky. Účastníci se pro účely týmové práce rozdělili do devíti skupin a zvolili si téma pro svou práci. Členové týmů práci společně připravili a poté ji odprezentovali před svými kolegy a lektory. Cílem tak nebylo pouze napsat kvalitní odbornou práci na zadané téma, ale také svůj výzkum prezentovat a případně i obhájit před svými kolegy a zejména lektory. Výstupy hodnotila odborná čtyřčlenná komise.
Výuka v rámci 2. ročníku byla tímto ukončena.

 

loga_panel

Výuka – 17.5.2013